BoreshBoreshMarketing Advertising DevelopmentMarketing Advertising Development
0%
1398/12/20 در ساعت 14:00:00

با انواع مدل های تبلیغاتی آشنا شویم.

در رابطه با اثرگذاري بهتر تبلیغات بر روي رفتار مصرف کننده، مدل هاي متعددي توسط متخصصین ارائه گردید که به طور مختصر به چند مورد موفق اشاره خواهم کرد

با انواع مدل های تبلیغاتی آشنا شویم.

با انواع مدل های تبلیغاتی آشنا شویم.

با انواع مدل های تبلیغاتی آشنا شویم - گروه برندسازی، تبلیغات،بازاریابی و توسعه کسب و کار برش

همانطور که در مقالات قبلی به اهمیت جامعه شناشی و روانشناسی در تبلیغات پرداختم و به این موضوع اشاره داشتم که برنامه بازاریابی و تبلیغاتی می تواند موثر باشد که در وهله اول شناخت درستی از مخاطب خود داشته و به واسطه آن شناخت، بتوان جامعه هدفی خود را بدرستی آنالیز کرد تا با بهره گیری از استراتژی مناسب، در نهایت به موفقیت رسید.


لطفا مطلب زیر را نیز مطالعه کنید :

بازاریابی در دستان جامعه شناسی!


در این مقاله قصد دارم به مدل های موفق در تبلیغات بپردازم که با توجه به رفتارهای مصرف کننده، تبیین و پیاده سازی شده است.

در ادامه با من، فراز گلستانه، مشاور برند و توسعه کسب و کار همراه باشید تا " انواع مدل ها در تبلیغات" را بهتر بشناسیم.

قبل از پرداختن به موضوع "مدل های تبلیغات" لازم است مختصری در رابطه با مفهموم " تبلیغات" به شما عزیزان صحبت کنم.

البته قصد دارم در مقالات بعدی به صورت اجمالی به تعریف " تبلیغات" و " انواع تبلیغات" بیشتر بپردازم.

 ولی در این مقاله به توضیح مختصری در رابطه با آن اکتفا خواهم کرد.

تعریف تبلیغات :

تعریف تبلیغات - گروه برندسازی، تبلیغات،بازاریابی و توسعه کسب و کار برش

همچون مفهوم بازاریابی، برای تبلیغات نیز تعاریف متعددی ارائه شده است.

که همه این تعریف ها به نوبه خود درست و کاربردی می باشد.

من در تعریف تبلیغات به تعریف مورد تایید انجمن بین المللی تبلیغات IAA و انجمن بین المللی بازاریابی  IMA  و انجمن آمریكایی بازاریابی  AMA تکیه خواهم کرد که تعریف کامل و بنیادی می باشد.

"تبلیغات، هر شكلی از معرفی یا ترویج غیرشخصی اندیشه ها، كالاها و خدمات است كه با پرداخت پول و با حامی مالی مشخص از طریق رسانه هاي جمعی انجام میگیرد و درصدد تأثیرگذاري بر مخاطبان معینی است."

تبلیغات به قصد برانگیختن رفتار یا پاسخ تعریف شده اي در مخاطبان مقصد انجام میگیرد.

 این پاسخ ممكن است ماهیتاً ادراكی باشد؛ مثلا مصرف كننده، دیدگاه یا نگرش یا احساس خاصی درباره محصول یا نام تجاري پیدا کند.

 یا این احساسات و نگرشها به وسیله تبلیغات، تغییر یابد.

 پاسخ میتواند در قالب یك رفتار باشد؛ به عنوان مثال، مصرف كننده، محصول را میخرد یا مقدار خریدش را افزایش میدهد.

حال بعد از تعریف " تبلیغات" لازم است به مبحث اصلی خودمان بازگردیم که همانا انواع مدل های موفق تبلیغاتی با معیار اثر بخشی بر روی مخاطب است.

انواع مدل ها در تبلیغات :

انواع مدل ها در تبلیغات - گروه برندسازی، تبلیغات،بازاریابی و توسعه کسب و کار برش

در رابطه با اثرگذاري بهتر تبلیغات بر روي رفتار مصرف کننده، مدل هاي متعددي توسط متخصصین ارائه گردید که به طور مختصر به چند مورد موفق اشاره خواهم کرد :

مدل کوشش درخور (ELM) :

در این مدل، تفکر مخاطب، به عنوان متغیر اصلی براي متقاعد شدن در نظر گرفته  می شود و هرگونه متقاعد شدن به شیوه تفکر و نحوه پردازش اطلاعات بستگی پیدا می کند. هر چه کوشش براي پردازش اطلاعات بیشتر باشد، مخاطبان براي رسیدن به نتیجه دقت بیشتري می کنند تا با نگرش مستقل، متقاعد گردند.

در واقع این مدل، یک مدل تفکری است و پیام میبایست کاملا با مخاطب همسو باشد و از هرگونه حواشی و تاثیرات جانبی پرهیز کند و مخاطب بتواند، مراحل انتقال پیام را آنالیز کرده و با پیام ارتباط برقرار کند.

مدل داگمار DAGMAR)) :

مدل داگمار - گروه برندسازی، تبلیغات،بازاریابی و توسعه کسب و کار برش

در این مدل، موفقیت یا شکست در ارائه تبلیغات به مخاطب، بستگی به کارآیی فرآیند ارتباطات دارد.

فرآیند ارتباطی در این مدل چهارمرحله ي آگاهی، ادراك، متقاعد کردن و عمل را طی میکند.

اساس شکل گیری این مدل در ابتدا ایجاد ارتباط با مخاطب و در نهایت متقاعد سازی و ایجاد واکنش مخاطب می باشد.

مدل فکری و احساسی FCB  :

در این مدل هم همانند مدل هاي قبلی، محصول و ویژگی هاي آن تبلیغ می شود ولی براي اثرگذاري پیام تبلیغی، به نگرش مخاطبان و عناصر آن ( شناخت، عاطفه و رفتار) توجه خاصی می شود.

مدل FCB بیان کننده آن است که تبلیغات با توجه به نوع محصول با یکدیگر متفاوت هستند و بر این اساس تبلیغ کنندگان روش ارتباطی را بر اساس نوع محصولی که تبلیغ می کنند و سبک و نگرش مصرف کنندگان انتخاب می کنند.


لطفا مطلب زیر را نیز مطالعه کنید :

روانشناسی تبلیغات چیست؟ و چگونه بر حس و انتخاب مخاطبان تاثیر دارد؟


مدل شبکه ای (PR) :

در این مدل، انگیزه مخاطب به هنگام قرار گرفتن در معرض رسانه مورد توجه قرار می گیرد.

به عبارتی، توسل به دستاویز هاي تبلیغی باید متناسب و منطبق با انگیزه خرید مردم باشد.

دو نوع انگیزه اي که در این مدل مطرح می شود، یکی انگیزه اطلاعاتی است که برخاسته از نیاز واقعی است و با پردازش اطلاعات در رابطه است و در صورت داشتن اعتبار در شکل گیري نگرش به محصول اثر میگذارد و دومی، انگیزه انتقالی است که با نگرش مخاطب، نسبت به خود تبلیغ در رابطه است.

نوع رسانه و شیوه تبلیغ می تواند در ایجاد و بیداري چنین انگیزه اي دخالت داشته باشد.

مدل آیدا (AIDA) :

مدل آیدا - گروه برندسازی، تبلیغات،بازاریابی و توسعه کسب و کار برش

 در این مدل فرض بر آن است که براي اثر بخشی تبلیغات می بایست به چهار عامل در پیام تبلیغی توجه کرد :

جلب توجه در مخاطب :

 اولین وظیفه پیام تبلیغاتی است.

 براي جلب توجه می توان از روش هایی چون، درج عنوان بزرگ، مطالب جنجال برانگیز و تصاویري از افراد خوش سیما استفاده کرد. شیوه هاي جلب توجه می بایستی در راستاي قدم بعدي یا ایجاد علاقه باشد.

علاقمندي در مخاطب :

 ایجاد علاقمندي نسبت به یک محصول در مقایسه با جلب توجه دشوارتر است.

مخاطب می بایستی بین پیام دریافتی و محصول مورد نظر، ارتباطی منطقی پیدا کند.

 اگر این ارتباط ایجاد نشود، تبلیغ وارد مرحله بعدي نمی شود.

محتواي پیام باید از نظر مشتري، قابل قبول و درست باشد تا به تدریج علاقمندي نسبت به محصول تبلیغ شده فراهم شود.

تمایل (تحریک میل مخاطب) :

در این مرحله، پیام تبلیغاتی باید بتواند، مشتري را متقاعد کند، کالایی را که قصد معرفی و عرضه آن را دارد، می تواند نیازهاي آنان را برطرف کند.

 براي تحریک مشتریان، محرك هاي گوناگونی وجود دارد که بسته به نوع محصول و مشتریان می بایست این محرك ها شناسایی و مورد برنامه ریزي قرار گیرد.

سوق دادن به خرید :

آخرین وظیفه پیام تبلیغی است.

پیام تبلیغی باید تاکید فراوانی بر روي نیاز هاي ملموس مشتري داشته باشد. براي این کار باید اطلاعات کاملی از نیاز هاي محسوسی ارضا نشده جمع آوري گردد.

 با شناخت کامل از نیاز هاي مشتري، زمینه براي اقدام مشتري جهت خرید هموار می گردد.

مجموعه برش با بهره گیری از دانش روز دنیا و برخورداری از پرسنلی مجرب در دستیابی به سیستمی پویا و قابل اندازه گیری در خدمت کسب و کار شما عزیزان می باشد.

شما می توانید برای دریافت مشاوره رایگان به بخش مشاوره سایت برش رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

 

 

 

برش () فراز گلستانه () بازاریابی () تبلیغات () کسب و کار () برندسازی () جامعه () مدل کسب و کار () مشاور برند () مشاوره () مخاطب () تاثیر تبلیغات () مدل داگمار () مدل آیدا () مدل شبکه ای ()
نظر جدید
شما هم نظر دهید: